Hroniska saindēšanās ar ķīmiskām vielām un smago metālu sāļiem