Facebook Pixel

Apmaksa un atgriešana

Maksājums

Preču iegāde iespējama tikai ar 100% priekšapmaksu (preču summa un piegāde).

Maksājums tiek veikts jums ērtā veidā: MasterCard, Maestro, Visa, Yandex.Money, WebMoney.

Atgriešana un maiņa

Pārdevēja (ražotāja) pienākums ir nodrošināt kvalitatīvas nepārtikas preces, ja tā nav bijusi lietota, maiņu vai atgriešanu, tās noformējumu, patērētāja īpašības, zīmogus, etiķetes, kā arī apliecinošu dokumentu. preču iegādes fakts ir saglabāts četrpadsmit kalendāro dienu laikā, ja līgumā nav noteikts ilgāks termiņš, no preces iegādes dienas.

Ja preces iegādes faktu apliecinošs dokuments ir nozaudēts vai kāda iemesla dēļ patērētājam nav izsniegts, tad preces maiņa vai atgriešana jāveic, ja patērētājs pierāda pirkuma faktu no šī pārdevēja (ražotāja) .

Pārdevēja (ražotāja) pienākums ir nodrošināt to preču apmaiņu vai atgriešanu, kuras pārdotas ar beidzies derīguma termiņu, kuras neatbilst tehniskajos noteikumos, standartizācijas dokumentos noteiktajām prasībām, tai skaitā tiem, kas izdoti, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības, neatkarīgi no tās izmantošanu, noformējuma, patērētāja īpašību, plombu, etiķešu saglabāšanu trīsdesmit kalendāro dienu laikā no preces iegādes dienas ar naudas summas atdošanu patērētājam par iegādāto preci.

Aizvietojot bojātu produktu ar tā paša zīmola preci (modelis, izstrādājums), cena netiek pārrēķināta.

Pārtraucot līgumu, norēķini ar patērētāju tiek veikti, pamatojoties uz preces cenu pirkuma brīdī.

Aizvietojot bojātu preci pret citas markas preci (modelis, izstrādājums), ja nomaināmās preces cena ir zemāka par apmaiņā piegādātās preces cenu, patērētājam ir jāmaksā cenu starpība. . Ja patērētājs atsakās maksāt piemaksu, puses lauž līgumu, un patērētājam tiek atmaksāta naudas summa par iegādāto preci. Gadījumā, ja nomaināmās preces cena ir augstāka par apmaiņā sniegtās preces cenu, cenu starpība tiek samaksāta patērētājam. Šajos aprēķinos nomaināmās preces cenas pieauguma gadījumā tiek piemērota tās cena pretenzijas uzrādīšanas brīdī, cenas samazinājuma gadījumā - iegādes brīdī.

Apmaksas veids par iegādātajām precēm tiek noteikts, vienojoties patērētājam un pārdevējam (ražotājam) likumā noteiktajā kārtībā.